✅ تعدیلات سنواتی

 تعدیلات سنواتی، سند های اصلاحی هستند که حسابداران جهت اصلاح مانده سود و زیان انباشته انجام میدهند؛ به بیان واضح تر اگر ما نیاز به صدور سند اصلاحی با ارقام با اهمیت از بابت اقلام سود و زیانی ( درآمد ها و هزینه ها ) داشته باشیم مانده حساب سود و زیان انباشته را به طرفیت برخی حسابهای ترازنامه ای بدهکار یا بستانکار می نماییم

⭕️نمونه سند تعدیلات

 اگر به جهت مالیات سال قبل ذخیره کمتری منظور کرده بودیم یا مبلغ عمده ای از فروش نسیه دوره قبل را ثبت نکرده بودیم به ترتیب اسناد زیر را صادر میکردیم:
 
سود و زیان انباشته           *
ذخیره مالیات                           *
 
حسابهای دریافتنی            *
سود و زیان انباشته                     *

⭕️ طبقه بندی تعدیلات سنواتی :
تعدیلاتی سنواتی میتواند دو حالت کلی را شامل شود:
 
1️⃣ تعدیلات مربوط به سال مالی قبل
2️⃣ تعدیلات مربوط به سال مالی قبل از سال مالی گذشته

 برای مثال اگر در بررسی های شرکت مشخص شود که فروش ۱۰۰میلیون ریالی ثبت نشده مربوط به سال مالی ۹۲ یعنی ۳ سال قبل از سال مالی، باشد در این صورت ثبت حسابداری سند اصلاحی در سال ۹۵به این ترتیب خواهد بود:
 
حسابهای دریافتنی          *
سود و زیان انباشته                    *
 
⭕️ ولی سوال اینجاست که آیا امکان اصلاح فروش سال ۹۲در سال مالی ۹۴ میسر است؟

⬅️ پاسخ منفی است. در این حالت چون
امکان اصلاح رقم فروش سال ۹۲ در صورت سود و زیان سال ۹۴ میسر نمیباشد،( منظور اقلام مقایسه ایی سال ۹۵ می باشد) اثر آن را به صورت یکجا در بخش تعدیلات سنواتی سال ۹۴ اضافه می کنیم. اقلام مقایسه ایی در صورت های مالی به درستی نمایش داده شوند.