شرکت حسابداری

ارائه انواع خدمات حسابداری و حسابرسی

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

مواعد تسلیم اظهارنامه درسال ۱۳۹۹

 مواعد تسلیم اظهارنامه درسال ۱۳۹۹


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری

مبلغ حق بیمه ماهانه در ۶ ماهه اول سال ۹۹ با حداقل دستمزد روزانه

 مبلغ حق بیمه ماهانه در ۶ ماهه اول سال ۹۹ با حداقل دستمزد روزانه

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری

مواردی از تکالیف مالیاتی مقرر که تمدید گردیده و رسماً از ناحیه سازمان امور مالیاتی اعلام و بعضا بخشنامه شده، به شرح زیر می باشد؛

 

 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۳۹۸ ، تا ۳۱/ اردیبهشت ۱۳۹۹

 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹، تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۸ ، تا ۱۵ تیر ۱۳۹۹

 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال ۱۳۹۹ ، تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹

 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی عملکرد ۱۳۹۸، تا ۳۱ مراد ۱۳۹۹

 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹، تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک صاحبان املاک اجاری عملکرد ۱۳۹۸، تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

منبع محاسبان تلاشگر خبره

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری