شرکت حسابداری

ارائه انواع خدمات حسابداری و حسابرسی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدمات حسابداری» ثبت شده است

برای مغایرت بانکی چه باید کرد؟

✅برای مغایرت بانکی چه باید کرد؟
 
⭕️سه روش برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد :

1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
2) روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت
3) روش مبنا قرار دادن مانده وافعی

⭕️1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک :
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق دفاتر شرکت به مانده بانک طبق صورتحساب بانک می رسیم)
                                                            
مانده طبق دفاتر شرکت                                     ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود                    ****
(واریزی دیگران )
مواردی که از مانده بانک کم میشود                           ****
(چک های معوق)
کسر میشود :
مواردی که از مانده شرکت کم میشود                       (***)
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود                      (***)
(وجوه بین راهی) 
                                                               
------------------
مانده طبق صورتحساب بانک                              ****
                                                 
⭕️2) روش مبنا قرار دادن مانده بانک طبق دفاتر شرکت
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق صورتحساب بانک به مانده بانک طبق دفاتر شرکت می رسیم)                                         

مانده طبق صورتحساب بانک                              ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود                     ****
(وجوه بین راهی)
مواردی که از مانده شرکت کم میشود                      ****
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
کسر میشود :
مواردی که از مانده بانک کم میشود                         (***)
(چک های معوق)
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود                  (***)
(واریزی دیگران) 
                                                                 —------------—
مانده طبق دفاتر شرکت                                   ****

⭕️روش مبنا قرار دادن مانده واقعی
(از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورتحساب بانک ، مانده واقعی به دست می آید)
                                                       

مانده طبق دفاتر شرکت             ****            مانده طبق صورتحساب بانک                   ****
اضافه میشود :                                              اضافه میشود :    
واریزی دیگران                               *                وجوه بین راهی                                        * 

کسر میشود :                                                کسر  میشود :       
اسناد تنزیلی                              (***)              چک های معوق                                       (***)
چک لاوصول                               (***)    
کارمزد بانکی                              (***)
                                            —------—                                                                       —------— 
مانده واقعی                           ****                مانده واقعی                                        ****
                                           —------—                                                                        —------—
                                           —------—                                                                        —------—                      
                                                                           
✅در ضمن اشتباه حسابدار مربوط به هر موضوعی با توجه به مغایرتی که در مانده حساب ها به وجود آورده اضافه یا کسر می شود .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری

تعدیلات سنواتی

✅ تعدیلات سنواتی

 تعدیلات سنواتی، سند های اصلاحی هستند که حسابداران جهت اصلاح مانده سود و زیان انباشته انجام میدهند؛ به بیان واضح تر اگر ما نیاز به صدور سند اصلاحی با ارقام با اهمیت از بابت اقلام سود و زیانی ( درآمد ها و هزینه ها ) داشته باشیم مانده حساب سود و زیان انباشته را به طرفیت برخی حسابهای ترازنامه ای بدهکار یا بستانکار می نماییم

⭕️نمونه سند تعدیلات

 اگر به جهت مالیات سال قبل ذخیره کمتری منظور کرده بودیم یا مبلغ عمده ای از فروش نسیه دوره قبل را ثبت نکرده بودیم به ترتیب اسناد زیر را صادر میکردیم:
 
سود و زیان انباشته           *
ذخیره مالیات                           *
 
حسابهای دریافتنی            *
سود و زیان انباشته                     *

⭕️ طبقه بندی تعدیلات سنواتی :
تعدیلاتی سنواتی میتواند دو حالت کلی را شامل شود:
 
1️⃣ تعدیلات مربوط به سال مالی قبل
2️⃣ تعدیلات مربوط به سال مالی قبل از سال مالی گذشته

 برای مثال اگر در بررسی های شرکت مشخص شود که فروش ۱۰۰میلیون ریالی ثبت نشده مربوط به سال مالی ۹۲ یعنی ۳ سال قبل از سال مالی، باشد در این صورت ثبت حسابداری سند اصلاحی در سال ۹۵به این ترتیب خواهد بود:
 
حسابهای دریافتنی          *
سود و زیان انباشته                    *
 
⭕️ ولی سوال اینجاست که آیا امکان اصلاح فروش سال ۹۲در سال مالی ۹۴ میسر است؟

⬅️ پاسخ منفی است. در این حالت چون
امکان اصلاح رقم فروش سال ۹۲ در صورت سود و زیان سال ۹۴ میسر نمیباشد،( منظور اقلام مقایسه ایی سال ۹۵ می باشد) اثر آن را به صورت یکجا در بخش تعدیلات سنواتی سال ۹۴ اضافه می کنیم. اقلام مقایسه ایی در صورت های مالی به درستی نمایش داده شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

✅حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

⭕️منظور از حق بیمه چیست؟ 

طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
⭕️مبنای محاسبه حق بیمه چیست؟

مبنای محاسبه حق بیمه در مورد حقوق، حقوق و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی است و در مورد سایر موارد از جمله قراردادهای پیمانکاری و … بخش حق الزحمه ای آن قرارداد می باشد.

⭕️حق بیمه حقوق شامل چه مواردی است؟
حق بیمه حقوق به ۳ دسته تقسیم می‎گردد که شامل موارد زیر است:

1⃣بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه

2⃣بیمه بیکاری معادل ۳% حقوق و مزایای مشمول بیمه

3⃣بیمه سهم کارگر معادل ۷% حقوق و مزایای مشمول بیمه
⭕️حق بیمه چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه از حاصل ضرب حقوق و مزایای مشمول در نرخ های بالا به دست می‎آید. مثلا اگر حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد محاسبه به شکل زیر انجام می‎شود:
بیمه سهم کارفرما
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۲۰% = ۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 بیمه بیکاری
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۳% = ۶۰۰٫۰۰۰

بیمه سهم کارگر (کارمند) بیمه شده
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۷% = ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

⭕️پرداخت حق بیمه به عهده چه کسی است؟
پرداخت بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری به عهده کارفرما و پرداخت بیمه سهم بیمه شده به عهده کارمند (کارگر) بیمه شده است. کارفرما باید مبلغ ۷% بیمه سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر و به همراه ۲۳% سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. بخش حسابداری هم باید سند مربوط به محاسبه بیمه و پرداخت آن را انجام دهد.
⭕️چه مواردی معاف از بیمه هستند؟

کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود مشمول بیمه تامین اجتماعی می‎باشد به غیر از:

1⃣حق همسر(عائله مندی)
2⃣بازخرید ایام مرخصی
3⃣کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده۸۶ قانون تامین اجتماعی
4⃣هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
عیدی
5⃣مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری
6⃣حق شیر
7⃣پاداش نهضت سواد آموزی
8⃣حق التضمین(کسر صندوق)
9⃣خسارت اخراج و مزایای پایان کار

⚫️توضیح: بر اساس قوانین قبلی حق اولاد حداکثر به ۲ فرزند تعلق می‎گرفت که در حال حاضر این محدودیت برداشته شده و شرایط پرداخت حق اولاد به شرح زیر است:

الف-بیمه شده سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد
ب-سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال باشد یا اینکه فقط مشغول به تحصیل باشند
پ-بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشند.

⭕️آیا برای آن دسته از افرادی که بر اساس قرارداد ساعتی کارمی کنند  هم باید حق بیمه محاسبه و پرداخت شود؟

طبق ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند.

توضیح: بیمه این افراد بر اساس میزان ساعت کار آنان محاسبه می‎شود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری