شرکت حسابداری

ارائه انواع خدمات حسابداری و حسابرسی

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

مرخصی در مورد کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟

مستند به مادتین ۶۴ و ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرخصی سالانه کارگرانی را که با کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند سی و یک روز کاری (۵هفته با احتساب ۴روز جمعه) که حتی‌الامکان می‌باید در دو نوبت و در پایان هر شش ماه استفاده شود بدیهی است که در مورد تاریخ استفاده از مرخصی حکم ماده ۶۹ قانون کار جاری خواهد بود و کادگر نمی تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را برای سال های بعد ذخیره نماید .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری

تفاوت استاندارد ایران واستاندارد بین‌الملل در مورد شناسایی سرقفلی.

1⃣طبق استاندارد ایران سرقفلی منفی شناسایی نمیشودو از دارایی های غیر جاری کسر میشود،مطابق استاندارد بین المللی سرقفلی منفی به عنوان درامد دوره شناسایی میشود
دلایل عدم شناسایی سرقفلی منفی به عنوان درامد طبق استاندارد ایران:
در خرید های معمول اگر بهای تمام شده کمتر از ارزش منصفانه باشد،درامد شناسایی نمیشود بلکه دارایی به بهای تمام شده شناسایی میشود
2⃣ارزش منصفانه بسیاری از دارایی ها مبتنی بر قضاوت و براورد است و دقت ان پایین
3⃣شناخت درامد در زمان تحصیل یک واحد فرعی ممکن است فرصت دستکاری دذ سود را فراهم سازد
تفاوت ببن استاندارد ایران و استاندارد های ببن المللی در رابطه با مستهلک نمودن سرقفلی:در استانداردبین المللی سرقفلی  مستهلک نمیشود و باید در هر دوره از نظر کاهش ارزش بررسی گردد،ولی در استاندارد با توجه به اینکه ازمون کاهش ارزش سرقفلی مشکل میباشد و نیازمند بررسی مکرر ارزش منصفانه داراییها و بدهی های قابل تشخیص واحد تجاریست بنابر این در ایران سرقفلی 20 ساله مستهلک میشود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری

در چه شرایطی، بهای ضایعات عادی به ضایعات غیر عادی سرشکن نمی شود؟

1) وقوع ضایعات عادی به صورت تدریجی باشد.
2) وقوع ضایعات عادی و غیر عادی در ابتدای فرایند باشد.
3) وقوع ضایعات عادی قبل از وقوع ضایعات غیر عادی باشد.
4) همواره ضایعات غیر عادی از ضایعات عادی سهم نمی گیرد.
پاسخ :
اگر ضایعات غیر عادی در نقطه وقوع ضایعات عادی ایجاد شده باشد، از ضایعات عادی سهم نخواهد گرفت.
⭕️اگر در معامله ای که انجام می دهید، خریدار دو نفر است و چکی که پرداخت می شود متعلق به یکی از خریداران؛

حتماً خریدار دیگر هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کند و در قرارداد نیز میزان دین وی مشخص شود.
⭕️تنخواه در امور مالی چیست و چگونه عمل می شود
🔻تنخواه مقداری وجه نقد است که جهت سهولت در انجام پـرداخت ها در اختیار شخص یا اشخاصی که اصطلاحاً کارپرداز یا تنخواه گردان نامیده می شود ، قرار می گیرد تا هزینه های جزیی از آن محل انجام و سپس با ارائه اسناد هزینه ، مبلغ آن تکمیل گردد.

🔻حسابداری تنخواه گردان:
برای ثبت فعالیت های مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقد از دو روش حسابداری می توان استفاده نمود:

۱ . روش تنخواه گردان ثابت :
در این روش به هنگام اولین پرداخت وجه به کارپرداز ، حساب تنخواه گردان بدهکار و در مقابل حساب بانک بستانکار شده و در نهایت در پایان سال  مالی به هنگام تسویه حساب ، لازم است حساب مزبور ( که در ابتدای سال بدهکار شده بود ) مجددا" بستانکار شود. در این روش پس از انجام هزینه و تایید اسناد مربوطه ، چکی معادل مبلغ هزینه در وجه کارپرداز صادر شده و به ازای آن حساب هزینه بدهکار و در مقابل حساب بانک بستانکار می شود.

۲ . روش تنخواه گردان متغیر :
در این روش هر بار که اسناد هزینه از کارپرداز دریافت می شود ، حساب هزینه و یا احیانا اقلام دیگری مثل دارایی های تحصیل شده بدهکار و در مقابل حساب تنخواه گردان بستانکار می شود.
همچنین در این روش پس از تایید اسناد و به هنگام پرداخت وجه آن ، مجدداً حساب  تنخواه گردان بدهکار و در مقابل حساب بانک ، بستانکار می شود. روش تنخواه متغیر به جهت توجه به گردش حسابها از لحاظ کنترل های داخلی مطلوبتر می شود.   

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حسابداری